Kuldebro er et område med dårlig isolering

Termografi

termografi

Hvad gør termografi så anvendeligt ??

  • Der er berøringsfrit
  • Det er todimensionalt
  • Det er i realtid

TERMOGRAFI

Termografi er en metode man berøringsfrit og på afstand kan lave en temperaturmåling på en overflade. Med termografi kan man måle dels temperaturforskelle men også reelle temperaturer på forskellige emner. Egentlig er det overfladernes tilbagestråling man med et infrarødt kamera måler, denne tilbagestråling omsættes i kameraet til en reflekterede temperatur.

Populært kan man sige at fotografering er at skrive med lys, og termografering er at skrive med varme.

Man kan med termografi måle temperaturer i flere punkter, faktisk i samtlige pixels, på det samme billede og derefter sammenligne dem. Med et billede er det muligt straks, eller senere, at finde ud af hvor problemerne er, eller finde ud af i hvilke områder der har særlig interesse. Vi kan efter at billederne er taget, arbejde videre og analysere disse efterfølgende. Vi kan ud fra billedets termiske mønster se det konkrete temperatursæt, og der ud fra beslutte de nødvendige foranstaltninger.

Vi arbejder med billeder i realtid, eller sagt på en anden måde, i mange tilfælde har vi straks et billede af det vi ikke umiddelbart kan se med vort øje. Efterfølgende har vi så muligheden for at dokumentere forholdende konkret, uden at skulle til at gætte på hvad vi så.

Med et infrarødt kamera kan man skal man blot have en temperaturforskel på 0,1 grad på en overflade, for at kunne se forskellen eller afvigelsen. Med en så fin målemetode kan der måles både sommer og vinter.

Vi anvender infrarøde kameraer med en høj opløsning som overholder de gældende standarder for området. Denne metode muliggør at man på afstand kan måle overfladetemperaturer på en genstand ved måling af den infrarøde stråling, som udsendes af alle legemer/overflader. Måleområdet for de aktuelle kameraer er fra -20 til + 250 grader C.

Målemetoden er ikke destruktiv, hvilket gør registreringen meget effektiv ved søgninger efter skjulte installationer som ventilationsrør, gulvvarme, elrør-  & installationer og øvrige skjulte installationer, da man undgår at nedbryde konstruktionerne for at lokalisere dem. Gulvvarmeslanger kan ligeledes findes inden man borer for montage.

Termografi anvendes også til at overvåge eller måle på produktionsanlæg og afslører hurtigt f.eks. varmkørte motorlejer, gear, transportbånd eller andre bevægelige dele.